โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางมาริสา ศรีหาญ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฯ

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^