โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น

Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางอาภัสราวรรณ สุริยะโชติกุล

  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางสาวปนัดดา นาเจิมพลอย

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวนิลมน ผุยราชา

  นักศึกษาฝึกประสบการ

 • thumbnail

  นางสาวอริสรา พิมทุมมา

  นักศึกษาฝึกประสบการ

^