โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น

Personnel

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  • thumbnail

    นางอังคณา ปะตังเวสัง

    หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

  • thumbnail

    ว่าที่ร้อยตรีพรพิชิต ทิทา

    ชำนาญการ

^