โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม.ขอนแก่น

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอกยาเสพติดและอบายมุขประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2565
ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอกยาเสพติดและอบายมุขประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2565

12 ก.ย. 2565 0 386

ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอกยาเสพติดและอบายมุขประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2565

1
^